Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ do Albanii i Czarnogóry

Biuro Nauki i Obsługi Projektów ogłasza rekrutację dla studentów Uniwersytetu Opolskiego wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu realizacji studiów semestralnych w tzw. krajach partnerskich w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym roku...