Konkurs na najlepszą glosę do orzeczenia NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych jest współorganizowany przez Centrum Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Crido i obejmuje przygotowanie glosy — indywidualnie lub w zespole maksymalnie trzyosobowym — oraz jej ustną prezentację.
W tegorocznym XXVI Konkursie zgłoszono ponad 40 prac. Podczas finału Konkursu, który odbył się 8 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, swoje glosy prezentowało 26 finalistów, w tym reprezentant Uniwersytetu Opolskiego, student V roku prawa Szymon Płuska, wspólnie z Karoliną Barasińską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Komentowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2023 r. o sygn. akt II FSK 1333/22 dotyczył problematyki obowiązków płatników WHT (podatku u źródła) przy wypłacaniu dywidend nierezydentom. Glosa została nagrodzona wyróżnieniem.