W związku z podpisanym w dniu 13.04.2023 r.  Porozumieniem o współpracy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego gdzie Strony  zadeklarowały współpracę m.in. w zakresie działań mających na celu organizowanie wspólnych wykładów, spotkań, konferencji i projektów naukowych, w tym zapraszania pracowników oraz współpracowników OIRP i Uczelni do udziału w wydarzeniach organizowanych przez drugą ze Stron, podejmowania przedsięwzięć na rzecz wspierania inicjatyw o charakterze edukacyjnym, w tym rozpoznawania aktualnych trendów w sferze kształcenia oraz identyfikacji potrzeb rynku pracy, a także w zakresie praktyk studenckich
w dniu 30.12.2023 r. dr Krzysztof Mucha, Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu przeprowadził dla radców prawnych należących do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu webinarium dot. zadań i obowiązkami radców prawnych jako Instytucji Obowiązanych związanych z przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Dodatkowo wskazał on  również na praktyczne zagadnienia związane z zasadami współpracy radców prawnych jako Instytucji Obowiązanych z jednostką analityki finansowej, z organami ścigania oraz z innymi Instytucjami Obowiązanymi w sprawach związanych z rozpoznawaniem i zwalczaniem procederu prania pieniędzy w obrocie gospodarczym.
 
W warsztatach uczestniczyło 47 radców prawnych należących o Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.