Warsztaty pt. Błędy i pułapki w postępowaniu administracyjnym

Klinika Prawa WPiA UO wraz z Elsą zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. “Błędy i pułapki w postępowaniu administracyjnym”, które odbędą się w czwartek 21 października o godz. 18.30 za pośrednictwem MS Teams. Warsztaty kierowane są w szczególności do...

Obrona Rozprawy Doktorskiej

W dniu 21 Października 2021 Rada Naukowa UO nadała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Markowi Danikowskiemu. Dr Marek Danikowski obronił dysertację zatytułowaną “Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej –...