Podium dla studentek Kliniki Prawa

Studentki Wydziału Prawa i Administracji UO działające w Klinice Prawa w roku akademickim 2019/20 – Agnieszka Mazur, Karolina Nowakowska oraz Dominika Walas – dotarły do finału II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Symulację Rozprawy Cywilnej i zajęły...

Dr Alicja Jagielska-Burduk w Krajowej Radzie Radców Prawnych

Z wielką radością informujemy, że dr Alicja Jagielska-Burduk, koordynatorka UNESCOChair ESACH Opole Kolekcje, została członkinią Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji. Jest przy tym pierwszą opolską uczoną zasiadającą we władzach krajowych samorządu radcowskiego....
Dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO w składzie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

Dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO w składzie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

Uroczyście dzielimy się kolejnym sukcesem i informujemy, że Pan dr. hab. Dariusz Mucha w dniu 12 września 2020 r. w drodze przeprowadzonych wyborów na Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Izby Adwokackiej w Opolu został wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, a także został wybrany na delegata Izby Adwokackiej w Opolu na Krajowy Zjazd Adwokatury.