Dr Alicja Jagielska-Burduk w Krajowej Radzie Radców Prawnych

Z wielką radością informujemy, że dr Alicja Jagielska-Burduk, koordynatorka UNESCOChair ESACH Opole Kolekcje, została członkinią Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji. Jest przy tym pierwszą opolską uczoną zasiadającą we władzach krajowych samorządu radcowskiego....
Dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO w składzie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

Dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO w składzie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

Uroczyście dzielimy się kolejnym sukcesem i informujemy, że Pan dr. hab. Dariusz Mucha w dniu 12 września 2020 r. w drodze przeprowadzonych wyborów na Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Izby Adwokackiej w Opolu został wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, a także został wybrany na delegata Izby Adwokackiej w Opolu na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Wyróżnienie dla absolwentki WPiA za pracę magisterską

Wyróżnienie dla absolwentki WPiA za pracę magisterską

Z wielką radością informujemy o wyróżnieniu otrzymanym przez Panią mgr Nelę Lejczak – absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w konkursie dla prac doktorskich i magisterskich dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2019 r., nadesłanych do XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy