Sukces Naszego Studenta

Sukces Naszego Studenta

Artur Matusiewicz otrzymał Wyróżnienie  za glosę do wyroku WSA w Poznaniu  z dnia 11 grudnia 2020 r.  sygn. akt I SA/Po 510/20  na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”...
Stypendium Campus France dla dr. Tomasza Tomczaka

Stypendium Campus France dla dr. Tomasza Tomczaka

Dr Tomasz Tomczak został wyróżniony i otrzymał stypendium Campus France (https://www.pologne.campusfrance.org/pl) na pobyt badawczy i przez dwa tygodnie prowadził badania nad problemem separacji podmiotowej (“The problem of entity separation in case of accessory...
Wyróżnienie pracy magisterskiej Pana Michała Zgórskiego

Wyróżnienie pracy magisterskiej Pana Michała Zgórskiego

Praca magisterska Pana Michała Zgórskiego (promotor – dr hab. Piotr Stec, prof. UO) pt. “Przejawy sztuki współczesnej a prawo autorskie” została wyróżniona w XIX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej,...